My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  21 thí sinh tại Chi đoàn Cơ Quan
 • 2
  19 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 3
  9 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Kim Đồng
 • 4
  6 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 5
  6 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Maika
 • 6
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Đặng Thùy Trâm
 • 7
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Sương Mai
 • 8
  4 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 9
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Phù Đổng
 • 11
  2 thí sinh tại Chi đoàn Dân Quân
 • 12
  2 thí sinh tại Chi đoàn Công An
 • 13
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Hoa Sen
 • 14
  1 thí sinh tại Chi đoàn Robot Việt
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  21 lượt thi tại Chi đoàn Cơ Quan
 • 2
  19 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 3
  9 lượt thi tại Chi đoàn Trường TH Kim Đồng
 • 4
  6 lượt thi tại Chi đoàn Trường MN Maika
 • 5
  4 lượt thi tại Chi đoàn Trường TH Đặng Thùy Trâm
 • 6
  4 lượt thi tại Chi đoàn Trường MN Sương Mai
 • 7
  4 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 8
  4 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 9
  3 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 10
  2 lượt thi tại Chi đoàn Trường TH Phù Đổng
 • 11
  2 lượt thi tại Chi đoàn Dân Quân
 • 12
  2 lượt thi tại Chi đoàn Công An
 • 13
  2 lượt thi tại Chi đoàn Trường MN Hoa Sen
 • 14
  1 lượt thi tại Chi đoàn Robot Việt
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 85
  Tổng lượt đăng ký
 • 83
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Đức Tài

Địa chỉ: số 9 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 0352426492
Email: p.tanthuantay@gmail.com

Đăng ký nhanh: