My Aloha
Hội thi trực tuyến - Rạng danh Tám chữ vàng
Tìm hiểu về 90 năm truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
bắt đầu

17h00

01/10/2020

kết thúc

12h00

25/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,536 thí sinh đăng ký
 • 1
  378 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 11
 • 2
  199 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 15
 • 3
  181 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 08
 • 4
  136 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 06
 • 5
  116 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 10
 • 6
  88 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 05
 • 7
  82 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 03
 • 8
  73 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 07
 • 9
  70 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 02
 • 10
  33 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 11
  31 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 09
 • 12
  30 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 04
 • 13
  25 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 12
 • 14
  8 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 09
 • 15
  4 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 16
 • 16
  3 thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8
 • 17
  2 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 13
 • 18
  2 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 14
 • 19
  2 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 01
 • 20
  2 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Chợ Phạm Thế HIển
 • Xem thêm
5,004 thí sinh đã thi
 • 1
  1,460 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 11
 • 2
  890 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 15
 • 3
  778 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 08
 • 4
  400 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 03
 • 5
  300 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 10
 • 6
  156 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 06
 • 7
  141 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 07
 • 8
  86 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 05
 • 9
  80 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 02
 • 10
  68 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 12
 • 11
  46 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 12
  35 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 04
 • 13
  32 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 09
 • 14
  8 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 09
 • 15
  4 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Chợ Rạch Ông
 • 16
  3 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 01
 • 17
  3 thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8
 • 18
  2 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Chợ Phạm Thế HIển
 • 19
  1 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phường 16
 • 20
  1 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Chợ Bình Điền
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
1,536

Lượt đăng ký

5,004

Lượt thi

Thông tin cơ bản:

Mật khẩu:

Hoặc Đăng ký nhanh thông qua:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi