My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - PHƯỜNG 5 QUẬN TÂN BÌNH
bắt đầu

08h00

22/08/2020

kết thúc

17h00

29/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

20 lượt đăng ký
 • 1
  9 thí sinh tại KHU PHỐ 2
 • 2
  7 thí sinh tại KHU PHỐ 3
 • 3
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 1
 • 4
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 5
 • 5
  1 thí sinh tại CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
43 lượt dự thi
 • 1
  22 thí sinh tại KHU PHỐ 3
 • 2
  11 thí sinh tại KHU PHỐ 2
 • 3
  5 thí sinh tại KHU PHỐ 1
 • 4
  4 thí sinh tại CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • 5
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 5
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
20

Lượt đăng ký

43

Lượt thi

Đăng ký nhanh: