My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT - BẠN CỦA MỌI NHÀ"
Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
bắt đầu

12h00

28/07/2020

kết thúc

12h00

10/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

90 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
456 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • 1
    Tran Thi Kieu
thống kê
90

Lượt đăng ký

456

Lượt thi

Đăng ký nhanh: