My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT - BẠN CỦA MỌI NHÀ"
Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
bắt đầu

10h00

21/09/2020

kết thúc

23h00

30/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

104 thí sinh đăng ký
501 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
104

Lượt đăng ký

501

Lượt thi

Đăng ký nhanh: