My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT - BẠN CỦA MỌI NHÀ"
Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
bắt đầu

07h00

01/04/2020

kết thúc

08h00

13/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

54 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
280 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
54

Lượt đăng ký

280

Lượt thi

Đăng ký nhanh: