My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT - BẠN CỦA MỌI NHÀ"
Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
bắt đầu

09h00

17/02/2020

kết thúc

00h00

28/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

275 thí sinh đăng ký
890 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
275

Lượt đăng ký

890

Lượt thi

Đăng ký nhanh: