My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT - BẠN CỦA MỌI NHÀ"
Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
bắt đầu

09h00

17/02/2020

kết thúc

00h00

28/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

275 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
890 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Vũ Đình Anh Khoa
 • 2
  Trần Hoài Bảo
 • 3
  Phạm Minh Trọng
 • 4
  Phong Cẩm Thái
 • 5
  Phong Ngọc Gia Hân
 • 6
  Lê Anh Minh
 • 7
  Bùi uyên vy
 • 8
  Huỳnh Ý Đình
 • 9
  BÙI UYÊN VY
 • 10
  bùi uyên vy
 • 11
  Bùi Uyên Vy
 • 12
  Huỳnh Noãn Nhi
 • 13
  BÙI UYÊN VY
 • 14
  Lý Thanh Ngọc
 • 15
  Hồ Uyễn Linh
 • 16
  NGUYÊN XUÂN THỤY
 • 17
  Phạm Minh Trọng
 • 18
  Trần Ngọc Phước Hân
 • 19
  An Khang
 • 20
  BÙI UYÊN MY
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
275

Lượt đăng ký

890

Lượt thi

Đăng ký nhanh: