My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN OLYMPIC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2020-2O21
Thi Trực Tuyến
bắt đầu

08h30

16/01/2021

kết thúc

17h00

22/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

543 thí sinh đăng ký
 • 1
  375 thí sinh tại Đoàn Khoa Điện
 • 2
  74 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí
 • 3
  70 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin - Du Lịch Thời Trang
 • 4
  24 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Xây Dựng - Kinh Tế
539 thí sinh đã thi
 • 1
  377 thí sinh tại Đoàn Khoa Điện
 • 2
  73 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí
 • 3
  65 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin - Du Lịch Thời Trang
 • 4
  24 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Xây Dựng - Kinh Tế
 • 1
  Bùi Thị Ánh Đông
  Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin - Du Lịch Thời Trang
 • 2
  Hongg Huee
  Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin - Du Lịch Thời Trang
 • 3
  Châu Pha
  Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin - Du Lịch Thời Trang
 • 4
  Diên Chau Sóc Diên
  Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí

Tin tức

thống kê
543

Lượt đăng ký

539

Lượt thi

Đăng ký nhanh: