My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM 2020
Hội thi trực tuyến Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên trường Cao Đẳng Nghề An Giang
bắt đầu

13h00

26/06/2020

kết thúc

17h00

30/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

470 thí sinh đăng ký
 • 1
  216 thí sinh tại Đoàn Khoa Điện
 • 2
  107 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí
 • 3
  89 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin - Du Lịch Thời Trang
 • 4
  58 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Xây Dựng - Kinh Tế
465 thí sinh đã thi
 • 1
  215 thí sinh tại Đoàn Khoa Điện
 • 2
  103 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí
 • 3
  90 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin - Du Lịch Thời Trang
 • 4
  57 thí sinh tại Liên Chi Đoàn Khoa Xây Dựng - Kinh Tế
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
470

Lượt đăng ký

465

Lượt thi

Đăng ký nhanh: