My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  112 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • 2
  68 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 3
  63 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 4
  54 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 5
  50 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG HIỆP THÀNH
 • 6
  48 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 7
  45 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 8
  40 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 9
  39 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY
 • 10
  35 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 11
  24 thí sinh tại KHÁC
 • 12
  22 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
 • 13
  21 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 14
  18 thí sinh tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN QUẬN ĐOÀN
 • 15
  13 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 16
  13 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM VĂN HÓA
 • 17
  12 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 • 18
  7 thí sinh tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 19
  6 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12
 • 20
  5 thí sinh tại ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  183 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 2
  129 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • 3
  108 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 4
  62 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG HIỆP THÀNH
 • 5
  53 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 6
  51 lượt thi tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 7
  43 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 8
  40 lượt thi tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 9
  39 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 10
  23 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
 • 11
  22 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 12
  19 lượt thi tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN QUẬN ĐOÀN
 • 13
  17 lượt thi tại KHÁC
 • 14
  15 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY
 • 15
  15 lượt thi tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM VĂN HÓA
 • 16
  14 lượt thi tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 17
  11 lượt thi tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 • 18
  6 lượt thi tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 19
  5 lượt thi tại ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12
 • 20
  5 lượt thi tại ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 727
  Tổng lượt đăng ký
 • 890
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Quận Đoàn 12

Địa chỉ:
Tel: 0938822162
Email: tuyengiaoquandoan12@gmail.com

Đăng ký nhanh: