My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  52 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 2
  44 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 3
  39 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • 4
  38 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 5
  29 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 6
  27 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG HIỆP THÀNH
 • 7
  17 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 8
  15 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
 • 9
  12 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 10
  10 thí sinh tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN QUẬN ĐOÀN
 • 11
  6 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY
 • 12
  5 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12
 • 13
  3 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 14
  3 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM VĂN HÓA
 • 15
  3 thí sinh tại ĐOÀN CHI CỤC THUẾ
 • 16
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 17
  2 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 18
  1 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG TC VIỆT KHOA
 • 19
  1 thí sinh tại ĐOÀN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN
 • 20
  1 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT BẮC SƠN
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  49 lượt thi tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 2
  44 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 3
  38 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • 4
  37 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 5
  27 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 6
  24 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG HIỆP THÀNH
 • 7
  16 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 8
  14 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
 • 9
  13 lượt thi tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 10
  8 lượt thi tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN QUẬN ĐOÀN
 • 11
  5 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY
 • 12
  3 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 13
  3 lượt thi tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM VĂN HÓA
 • 14
  2 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 15
  2 lượt thi tại ĐOÀN CHI CỤC THUẾ
 • 16
  1 lượt thi tại CHI ĐOÀN QUÂN SỰ QUẬN
 • 17
  1 lượt thi tại ĐOÀN TRƯỜNG TC VIỆT KHOA
 • 18
  1 lượt thi tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 19
  1 lượt thi tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 12
 • 20
  1 lượt thi tại ĐOÀN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 313
  Tổng lượt đăng ký
 • 293
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Quận Đoàn 12

Địa chỉ:
Tel: 0938822162
Email: tuyengiaoquandoan12@gmail.com

Đăng ký nhanh: