My Aloha
Hội thi trực tuyến “Người dân Quận 8 – Đồng hành cùng hàng Việt”
Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
bắt đầu

09h00

10/09/2020

kết thúc

09h00

23/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
1,044

Lượt đăng ký

1,000

Lượt thi

Đăng ký nhanh: