My Aloha
Hội thi trực tuyến năm 2020 Chủ đề “Theo dòng lịch sử”
Vòng chung kết
bắt đầu

16h15

24/07/2020

kết thúc

16h35

24/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

49 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
66 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
49

Lượt đăng ký

66

Lượt thi

Đăng ký nhanh: