My Aloha
Hội thi trực tuyến “Lá phiếu niềm tin”
Bài thi với 30 câu hỏi trắc nghiệm theo dạng chọn đáp án A,B,C,D thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất. Thời gian thi là 20 phút
bắt đầu

09h00

07/05/2021

kết thúc

10h00

07/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,488 thí sinh đăng ký
 • 1
  895 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Thái Phiên
 • 2
  368 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Thanh Khê
 • 3
  108 thí sinh tại Đoàn phường An Khê
 • 4
  108 thí sinh tại Đoàn phường Tam Thuận
 • 5
  105 thí sinh tại Đoàn phường Xuân Hà
 • 6
  94 thí sinh tại Đoàn phường Chính Gián
 • 7
  84 thí sinh tại Đoàn phường Thanh Khê Tây
 • 8
  72 thí sinh tại Đoàn phường Thanh Khê Đông
 • 9
  65 thí sinh tại Khác
 • 10
  64 thí sinh tại Đoàn phường Hòa Khê
 • 11
  54 thí sinh tại Các phòng ban QLNN trực thuộc UBND quận
 • 12
  49 thí sinh tại Đoàn phường Vĩnh Trung
 • 13
  42 thí sinh tại UBND phường An Khê
 • 14
  38 thí sinh tại UBND phường Vĩnh Trung
 • 15
  37 thí sinh tại UBND phường Xuân Hà
 • 16
  34 thí sinh tại UBND phường Chính Gián
 • 17
  33 thí sinh tại Đoàn phường Tân Chính
 • 18
  27 thí sinh tại Đoàn phường Thạc Gián
 • 19
  25 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế quận
 • 20
  23 thí sinh tại Đoàn Cơ sở Công an quận
 • Xem thêm
3,236 thí sinh đã thi
 • 1
  1,133 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Thái Phiên
 • 2
  444 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Thanh Khê
 • 3
  149 thí sinh tại Đoàn phường An Khê
 • 4
  144 thí sinh tại Đoàn phường Chính Gián
 • 5
  136 thí sinh tại Đoàn phường Tam Thuận
 • 6
  125 thí sinh tại Đoàn phường Xuân Hà
 • 7
  105 thí sinh tại Đoàn phường Thanh Khê Tây
 • 8
  96 thí sinh tại Đoàn phường Thanh Khê Đông
 • 9
  85 thí sinh tại Đoàn phường Hòa Khê
 • 10
  81 thí sinh tại Khác
 • 11
  72 thí sinh tại Các phòng ban QLNN trực thuộc UBND quận
 • 12
  66 thí sinh tại Đoàn phường Vĩnh Trung
 • 13
  54 thí sinh tại UBND phường An Khê
 • 14
  51 thí sinh tại UBND phường Xuân Hà
 • 15
  51 thí sinh tại UBND phường Vĩnh Trung
 • 16
  50 thí sinh tại UBND phường Chính Gián
 • 17
  43 thí sinh tại Đoàn phường Tân Chính
 • 18
  42 thí sinh tại Đoàn phường Thạc Gián
 • 19
  42 thí sinh tại Đoàn Cơ sở Công an quận
 • 20
  39 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế quận
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
2,488

Lượt đăng ký

3,236

Lượt thi

Đăng ký nhanh: