My Aloha
Hội thi Trực tuyến II
Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phạm Văn Cội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025
bắt đầu

09h00

05/07/2020

kết thúc

21h00

05/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

145 thí sinh đăng ký
 • 1
  40 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 2
  32 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 1
 • 3
  24 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 3
 • 4
  15 thí sinh tại Chi đoàn Trường Tiểu học Phạm Văn Cội
 • 5
  13 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 4
 • 6
  12 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Phạm Văn Cội
 • 7
  5 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 2
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 2
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 1
 • Xem thêm
145 thí sinh đã thi
 • 1
  40 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 2
  32 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 1
 • 3
  24 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 3
 • 4
  15 thí sinh tại Chi đoàn Trường Tiểu học Phạm Văn Cội
 • 5
  13 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 4
 • 6
  12 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Phạm Văn Cội
 • 7
  5 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 2
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 2
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
145

Lượt đăng ký

145

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi