My Aloha
Hội thi trực tuyến hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2021
Hội thi diễn ra trong 15 ngày (Từ 09h00 ngày 10/6/2021 đến 16h00 ngày 24/6/2021). Người tham gia chọn 1 đáp án đúng
bắt đầu

17h00

09/06/2021

kết thúc

16h00

24/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6 lượt đăng ký
 • 1
  2 thí sinh tại Khu phố 1
 • 2
  2 thí sinh tại Khu phố 2
 • 3
  1 thí sinh tại Khu phố 4
 • 4
  1 thí sinh tại Khu phố 3
6 lượt dự thi
 • 1
  2 thí sinh tại Khu phố 1
 • 2
  2 thí sinh tại Khu phố 2
 • 3
  1 thí sinh tại Khu phố 4
 • 4
  1 thí sinh tại Khu phố 3
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
6

Lượt đăng ký

6

Lượt thi

Đăng ký nhanh: