My Aloha
Hội thi trực tuyến "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người"
Cuộc thi được tổ chức nhằm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 109 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước.
bắt đầu

14h00

20/06/2020

kết thúc

22h00

21/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,234 thí sinh đăng ký
 • 1
  534 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lương Văn Can
 • 2
  122 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn
 • 3
  118 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Lương Văn Can
 • 4
  54 thí sinh tại Chi đoàn Quận Đoàn 8
 • 5
  45 thí sinh tại Đoàn Phường 7
 • 6
  44 thí sinh tại Đoàn Phường 15
 • 7
  36 thí sinh tại Đoàn Phường 4
 • 8
  36 thí sinh tại Đoàn trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
 • 9
  36 thí sinh tại Đoàn Phường 5
 • 10
  33 thí sinh tại Đoàn Phường 6
 • 11
  29 thí sinh tại Đoàn Phường 8
 • 12
  24 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Võ Văn Kiệt
 • 13
  22 thí sinh tại Đoàn Phường 1
 • 14
  19 thí sinh tại Đoàn Phường 14
 • 15
  18 thí sinh tại Đoàn Phường 2
 • 16
  14 thí sinh tại Đoàn Phường 9
 • 17
  9 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
 • 18
  8 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Tạ Quang Bửu
 • 19
  5 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Quận 8
 • 20
  4 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Quận ủy Quận 8
 • Xem thêm
1,986 thí sinh đã thi
 • 1
  793 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lương Văn Can
 • 2
  196 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Lương Văn Can
 • 3
  193 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn
 • 4
  94 thí sinh tại Chi đoàn Quận Đoàn 8
 • 5
  84 thí sinh tại Đoàn Phường 4
 • 6
  80 thí sinh tại Đoàn Phường 15
 • 7
  77 thí sinh tại Đoàn Phường 7
 • 8
  71 thí sinh tại Đoàn Phường 6
 • 9
  59 thí sinh tại Đoàn Phường 5
 • 10
  56 thí sinh tại Đoàn trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
 • 11
  49 thí sinh tại Đoàn Phường 8
 • 12
  41 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Võ Văn Kiệt
 • 13
  34 thí sinh tại Đoàn Phường 2
 • 14
  33 thí sinh tại Đoàn Phường 1
 • 15
  29 thí sinh tại Đoàn Phường 14
 • 16
  26 thí sinh tại Đoàn Phường 9
 • 17
  13 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
 • 18
  11 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Tạ Quang Bửu
 • 19
  7 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Quận 8
 • 20
  6 thí sinh tại Đoàn Phường 10
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,234

Lượt đăng ký

1,986

Lượt thi

Đăng ký nhanh: