My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "HÀNH TRANG HỘI NHẬP QUỐC TẾ" 2020
Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
bắt đầu

14h00

25/03/2020

kết thúc

23h00

28/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,600 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
2,693 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Võ Thị Kim Tuyến
 • 2
  Nguyễn Thị Cẩm Thu
 • 3
  Lê Trí Thắng
 • 4
  Huỳnh Hồng Mỹ Duyên
 • 5
  Đinh Trương Hoàng Tú
 • 6
  Nguyễn Lâm Thanh Trúc
 • 7
  Dương Chi Sư
 • 8
  Trần Ngọc Minh Giang
 • 9
  Minh Thuận
 • 10
  Thương Thương
 • 11
  Đỗ Tuấn Lâm
 • 12
  Đặng Quang Hiển
 • 13
  Phạm Trương Bảo An
 • 14
  Nhật Nguyễn
 • 15
  Lê Phan Yến Ngọc
 • 16
  Huỳnh Bảo Khang
 • 17
  Nguyễn Thu Trang
 • 18
  Đặng Nhật Minh Trường
 • 19
  Nguyễn Lê Đức Nghĩa
 • 20
  Lê Thị Hương Giang
Xem thêm
thống kê
1,600

Lượt đăng ký

2,693

Lượt thi

Đăng ký nhanh: