My Aloha
Hội thi trực tuyến chủ đề "Bác Hồ Một tình yêu bao la"
Thi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
bắt đầu

00h00

15/05/2020

kết thúc

23h00

22/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

170 thí sinh đăng ký
 • 1
  36 thí sinh tại Khác
 • 2
  29 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 3
 • 3
  28 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Vân Đồn
 • 4
  25 thí sinh tại chi đoàn khu phố 4
 • 5
  19 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 2
 • 6
  12 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 1
 • 7
  11 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 8
  7 thí sinh tại chi đoàn doanh nghiệp
 • 9
  3 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • Xem thêm
253 thí sinh đã thi
 • 1
  52 thí sinh tại Khác
 • 2
  43 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Vân Đồn
 • 3
  41 thí sinh tại chi đoàn khu phố 4
 • 4
  38 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 3
 • 5
  25 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 2
 • 6
  21 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 1
 • 7
  17 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 8
  12 thí sinh tại chi đoàn doanh nghiệp
 • 9
  4 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • Xem thêm
 • 1
  Lê Mạnh Tiến
  Chi đoàn khu phố 3
 • 2
  Vương Xuân Anh
  chi đoàn doanh nghiệp
 • 3
  Phan Ngọc Thu Hoài
  chi đoàn doanh nghiệp
 • 4
  Hoàng Trương
  chi đoàn doanh nghiệp
 • 5
  Nguyễn Thành Đạt
  chi đoàn doanh nghiệp
 • 6
  Lê Ngọc Thùy An
  Chi đoàn khu phố 3
 • 7
  Nguyễn thị thơ
  Chi đoàn khu phố 1
 • 8
  Phạm Minh Trọng
  Khác
 • 9
  Hà Mi Hồ
  Chi đoàn khu phố 2
 • 10
  Trần Văn Hiếu
  Chi đoàn khu phố 3
 • 11
  Nguyễn thị thủy
  Chi đoàn khu phố 1
 • 12
  Quách Thanh Hiền
  Chi đoàn khu phố 3
 • 13
  Nguyễn Thị Thủy
  Chi đoàn khu phố 1
 • 14
  Trần Hoàng Huy
  Chi đoàn Trường THCS Vân Đồn
 • 15
  Hồ Thị Hà Mi
  Chi đoàn khu phố 2
 • 16
  Võ Văn Mạnh
  Chi đoàn Công an
 • 17
  Bùi Thị Thanh Thuỷ
  chi đoàn khu phố 4
 • 18
  Nguyễn thị thủy
  Chi đoàn khu phố 1
 • 19
  BÙI UYÊN VY
  Khác
 • 20
  Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
  Chi đoàn Trường THCS Vân Đồn
 • Xem thêm
thống kê
170

Lượt đăng ký

253

Lượt thi

Đăng ký nhanh: