My Aloha
Hội thi trực tuyến chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đợt 2: từ ngày 09g00 ngày 26/3 đến 21g00 ngày 29/3/2020 với chủ đề "Tìm hiểu 89 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
bắt đầu

09h00

26/03/2020

kết thúc

21h00

29/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,634 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,529 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Tất Thành
 • 2
  1,213 thí sinh tại Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi
 • 3
  154 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Nguyễn Tất Thành
 • 4
  110 thí sinh tại Đoàn trường THPT Bình Phú
 • 5
  77 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Mạc Đĩnh Chi
 • 6
  60 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 7
  57 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 8
  50 thí sinh tại Đoàn phường 2
 • 9
  45 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 10
  41 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 11
  41 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 12
  36 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 13
  31 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 14
  29 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ
 • 15
  28 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 16
  28 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 17
  27 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 18
  18 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 19
  11 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phú Lâm
 • 20
  7 thí sinh tại Chi đoàn Tòa án
 • Xem thêm
3,620 thí sinh đã thi
 • 1
  1,524 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Tất Thành
 • 2
  1,211 thí sinh tại Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi
 • 3
  156 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Nguyễn Tất Thành
 • 4
  108 thí sinh tại Đoàn trường THPT Bình Phú
 • 5
  77 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Mạc Đĩnh Chi
 • 6
  60 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 7
  56 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 8
  48 thí sinh tại Đoàn phường 2
 • 9
  45 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 10
  41 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 11
  41 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 12
  36 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 13
  32 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 14
  28 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ
 • 15
  27 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 16
  27 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 17
  27 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 18
  17 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 19
  10 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phú Lâm
 • 20
  7 thí sinh tại Chi đoàn Tòa án
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
3,634

Lượt đăng ký

3,620

Lượt thi

Đăng ký nhanh: