My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG" NĂM 2020
Thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã Tam Thái giai đoạn 1975-2015 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
bắt đầu

09h00

19/05/2020

kết thúc

10h00

31/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

115 thí sinh đăng ký
 • 1
  24 thí sinh tại Chi đoàn Khánh Thọ
 • 2
  19 thí sinh tại Chi bộ Phước Lộc
 • 3
  17 thí sinh tại Chi bộ Khánh Thọ
 • 4
  12 thí sinh tại CÁC ĐƠN VỊ DỰ THI TRỰC TRUYẾN "ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG" NĂM 2020
 • 5
  11 thí sinh tại Chi đoàn Khánh Thịnh
 • 6
  10 thí sinh tại Chi đoàn Phước Lộc
 • 7
  5 thí sinh tại Chi bộ Khánh Thịnh
 • 8
  4 thí sinh tại Chi bộ Xuân Phú
 • 9
  4 thí sinh tại Chi bộ Quân Sự
 • 10
  3 thí sinh tại Chi bộ Hòa Bình
 • 11
  3 thí sinh tại Chi đoàn Hòa Bình
 • 12
  1 thí sinh tại Chi bộ Trường Mỹ
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn Dân Quân
 • 14
  1 thí sinh tại Chi bộ Y Tế
 • Xem thêm
103 thí sinh đã thi
 • 1
  23 thí sinh tại Chi đoàn Khánh Thọ
 • 2
  18 thí sinh tại Chi bộ Khánh Thọ
 • 3
  17 thí sinh tại Chi bộ Phước Lộc
 • 4
  10 thí sinh tại Chi đoàn Khánh Thịnh
 • 5
  8 thí sinh tại Chi đoàn Phước Lộc
 • 6
  8 thí sinh tại CÁC ĐƠN VỊ DỰ THI TRỰC TRUYẾN "ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG" NĂM 2020
 • 7
  4 thí sinh tại Chi bộ Quân Sự
 • 8
  4 thí sinh tại Chi bộ Khánh Thịnh
 • 9
  4 thí sinh tại Chi bộ Xuân Phú
 • 10
  3 thí sinh tại Chi đoàn Hòa Bình
 • 11
  2 thí sinh tại Chi bộ Hòa Bình
 • 12
  1 thí sinh tại Chi bộ Y Tế
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn Dân Quân
 • Xem thêm
 • 1
  Ninh Tố Trinh
  Chi bộ Xuân Phú
 • 2
  Lê Hồng Quân
  Chi bộ Quân Sự
 • 3
  Mai Ngọc Tín
  Chi bộ Phước Lộc
 • 4
  Nguyễn quốc thịnh
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 5
  Dương thiên
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 6
  Nguyễn Hồng Quốc
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 7
  Trọng Khanh
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 8
  Cẩm Y
  Chi đoàn Dân Quân
 • 9
  Sa Phan
  Chi bộ Khánh Thọ
 • 10
  Trương ngọc hoá
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 11
  Khải Trọng
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 12
  Nguyễn Trọng khải
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 13
  LÊ HỒNG QUÂN
  Chi bộ Quân Sự
 • 14
  Thạnh Hoà Giang
  Chi bộ Phước Lộc
 • 15
  Lê thị nhung
  Chi bộ Phước Lộc
 • 16
  Phan Thị Ánh Trâm
  Chi bộ Phước Lộc
 • 17
  Nguyễn thị thu thúy
  Chi bộ Khánh Thọ
 • 18
  ĐỨC NGUYỄN TIẾN
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 19
  Nguyễn Thị Cẩm Thùy
  Chi đoàn Khánh Thọ
 • 20
  Phan Anh Vũ
  Chi bộ Xuân Phú
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ tư, 13/05/2020

THỂ LỆ

Thứ tư, 13/05/2020

KẾ HOẠCH

Đơn vị đồng hành
thống kê
115

Lượt đăng ký

103

Lượt thi

Đăng ký nhanh: