My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI NĂM 2021
bắt đầu

07h00

19/04/2021

kết thúc

17h00

19/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

297 thí sinh đăng ký
 • 1
  44 thí sinh tại CĐCS Trường TH Lê Minh Xuân
 • 2
  34 thí sinh tại CĐCS Trường THCS Mỹ Hạnh
 • 3
  28 thí sinh tại CĐCS Trường TH An Ninh Tây
 • 4
  21 thí sinh tại CĐCS Trường MN Sơn Ca
 • 5
  17 thí sinh tại CĐCS Trường THCS Hiệp Hòa
 • 6
  14 thí sinh tại CĐCS Trường THCS Đức Lập
 • 7
  13 thí sinh tại CĐCS Trường MG Nguyễn Văn Phú
 • 8
  12 thí sinh tại CĐCS Khối Đảng
 • 9
  11 thí sinh tại CĐCS Trường TH- THCS Lê Minh Xuân
 • 10
  9 thí sinh tại CĐCS Trường THCS An ninh
 • 11
  8 thí sinh tại CĐCS Trường MG Lộc Giang
 • 12
  8 thí sinh tại CĐCS Trường MG Hòa Khánh Nam
 • 13
  8 thí sinh tại CĐCS Trường TH Đức Lập Thượng B
 • 14
  7 thí sinh tại CĐCS Cơ quan PGD&ĐT
 • 15
  6 thí sinh tại CĐCS Trường TH Sò Đo
 • 16
  6 thí sinh tại CĐCS Trường MN Hòa Khánh Tây
 • 17
  4 thí sinh tại CĐCS Cty CP BNC Long An (2019)
 • 18
  4 thí sinh tại CĐCS Trường MG Đức Lập Thượng
 • 19
  3 thí sinh tại CĐCS Trường TH Đức Lập Thượng A
 • 20
  3 thí sinh tại CĐCS Xã Mỹ Hạnh Nam
 • Xem thêm
433 thí sinh đã thi
 • 1
  66 thí sinh tại CĐCS Trường TH Lê Minh Xuân
 • 2
  42 thí sinh tại CĐCS Trường THCS Mỹ Hạnh
 • 3
  34 thí sinh tại CĐCS Trường TH An Ninh Tây
 • 4
  29 thí sinh tại CĐCS Trường MN Sơn Ca
 • 5
  20 thí sinh tại CĐCS Trường MG Nguyễn Văn Phú
 • 6
  20 thí sinh tại CĐCS Khối Đảng
 • 7
  19 thí sinh tại CĐCS Trường THCS Hiệp Hòa
 • 8
  19 thí sinh tại CĐCS Trường TH- THCS Lê Minh Xuân
 • 9
  19 thí sinh tại CĐCS Trường THCS Đức Lập
 • 10
  16 thí sinh tại CĐCS Cơ quan PGD&ĐT
 • 11
  12 thí sinh tại CĐCS Trường TH Đức Lập Thượng B
 • 12
  12 thí sinh tại CĐCS Trường TH Sò Đo
 • 13
  12 thí sinh tại CĐCS Trường THCS An ninh
 • 14
  12 thí sinh tại CĐCS Trường MG Hòa Khánh Nam
 • 15
  9 thí sinh tại CĐCS Trường MG Lộc Giang
 • 16
  9 thí sinh tại CĐCS Trường MN Hòa Khánh Tây
 • 17
  6 thí sinh tại CĐCS Trường TH Tân Phú
 • 18
  6 thí sinh tại CĐCS Khối Văn hóa- XH
 • 19
  6 thí sinh tại CĐCS Cty CP BNC Long An (2019)
 • 20
  5 thí sinh tại CĐCS Trường MG Đức Lập Thượng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
297

Lượt đăng ký

433

Lượt thi

Đăng ký nhanh: