My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "AN TOÀN GIAO THÔNG - HẠNH PHÚC MỌI NHÀ"
Hội thi dành cho Cán bộ Đoàn, Hội; đoàn viên; hội viên; thanh niên và các chiến sĩ tình nguyện Phường 3 Quận 3
bắt đầu

07h00

09/08/2020

kết thúc

20h00

15/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

25 thí sinh đăng ký
 • 1
  9 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non 3
 • 2
  4 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 3
  4 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Sơn Hà
 • 4
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 5
  2 thí sinh tại Khác
 • 6
  2 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 7
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • Xem thêm
45 thí sinh đã thi
 • 1
  12 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non 3
 • 2
  12 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 3
  9 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Sơn Hà
 • 4
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 5
  4 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 6
  2 thí sinh tại Khác
 • 7
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
25

Lượt đăng ký

45

Lượt thi

Đăng ký nhanh: