My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN 90 NĂM - ĐOÀN TA TỰ HÀO TIẾN BƯỚC - ĐỢT 3
bắt đầu

00h00

22/02/2021

kết thúc

00h00

01/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,389 thí sinh đăng ký
 • 1
  562 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực
 • 2
  168 thí sinh tại Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực
 • 3
  113 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 4
  89 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 5
  77 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 6
  65 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 7
  65 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 8
  56 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 9
  47 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 10
  26 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 11
  19 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 12
  17 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • 13
  16 thí sinh tại Đoàn phường 16
 • 14
  11 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 15
  11 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Gò Vấp
 • 16
  7 thí sinh tại Chi đoàn Thanh tra địa bàn quận Gò Vấp
 • 17
  5 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 18
  5 thí sinh tại Chi đoàn Ban bồi thường - giải phóng mặt bằng
 • 19
  5 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ
 • 20
  4 thí sinh tại Chi đoàn CQ Đảng – Đoàn thể
 • Xem thêm
1,389 thí sinh đã thi
 • 1
  562 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực
 • 2
  168 thí sinh tại Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực
 • 3
  114 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 4
  88 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 5
  77 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 6
  66 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 7
  65 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 8
  56 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 9
  46 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 10
  26 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 11
  19 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 12
  17 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • 13
  15 thí sinh tại Đoàn phường 16
 • 14
  11 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 15
  11 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Gò Vấp
 • 16
  7 thí sinh tại Chi đoàn Thanh tra địa bàn quận Gò Vấp
 • 17
  6 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ
 • 18
  5 thí sinh tại Chi đoàn Ban bồi thường - giải phóng mặt bằng
 • 19
  5 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 20
  4 thí sinh tại Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1,389

Lượt đăng ký

1,389

Lượt thi

Đăng ký nhanh: