banner
Hội thi trực tuyến "80 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước" Bảng A: Khối Tiểu học
bắt đầu

08h00

19/04/2021

kết thúc

18h00

25/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

921
Lượt đăng kí
 • 1 310 thí sinh tại Liên Đội trường TH Trần Bình Trọng
 • 2 170 thí sinh tại Liên Đội trường TH Huỳnh Kiến Hoa
 • 3 112 thí sinh tại Liên Đội trường TH Minh Đạo
 • 4 103 thí sinh tại Liên Đội trường TH Nguyễn Viết Xuân
 • 5 69 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lê Đình Chinh
 • 6 44 thí sinh tại Liên Đội trường TH Phạm Hồng Thái
 • 7 29 thí sinh tại Liên Đội trường TH Chính Nghĩa
 • 8 27 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lý Cảnh Hớn
 • 9 24 thí sinh tại Liên Đội trường TH Huỳnh Mẫn Đạt
 • 10 23 thí sinh tại Liên Đội trường TH Bàu Sen
Xem thêm
5069
Lượt dự thi
 • 1 1,446 thí sinh tại Liên Đội trường TH Nguyễn Viết Xuân
 • 2 1,234 thí sinh tại Liên Đội trường TH Trần Bình Trọng
 • 3 675 thí sinh tại Liên Đội trường TH Chính Nghĩa
 • 4 491 thí sinh tại Liên Đội trường TH Huỳnh Kiến Hoa
 • 5 364 thí sinh tại Liên Đội trường TH Minh Đạo
 • 6 300 thí sinh tại Liên Đội trường TH Huỳnh Mẫn Đạt
 • 7 138 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lê Đình Chinh
 • 8 113 thí sinh tại Liên Đội trường TH Bàu Sen
 • 9 108 thí sinh tại Liên Đội trường TH Phạm Hồng Thái
 • 10 90 thí sinh tại Liên Đội trường TH Trần Quốc Toản
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Thích Gia Duyệt
 • 2 Thích Gia Duyệt
 • 3Trần Hiển Phong
 • 4Nguyễn Ngọc Bảo Thy
 • 5Bùi Phước Thiên Hà
 • 6Thích Gia Duyệt
 • 7Lê Thanh Ngọc
 • 8Phan Cát Trâm Anh
 • 9Tran Hieu Phuong
 • 10Huỳnh Thư Kỳ
Xem thêm
6931