My Aloha
Hội thi trực tuyến "80 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước" Bảng A: Khối Tiểu học
Bảng A: Khối Tiểu học. Thời gian: từ 08h00, ngày 19/4 đến 18h00, ngày 25/4/2021
bắt đầu

08h00

19/04/2021

kết thúc

18h00

25/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

923 thí sinh đăng ký
 • 1
  310 thí sinh tại Liên Đội trường TH Trần Bình Trọng
 • 2
  170 thí sinh tại Liên Đội trường TH Huỳnh Kiến Hoa
 • 3
  113 thí sinh tại Liên Đội trường TH Minh Đạo
 • 4
  103 thí sinh tại Liên Đội trường TH Nguyễn Viết Xuân
 • 5
  69 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lê Đình Chinh
 • 6
  45 thí sinh tại Liên Đội trường TH Phạm Hồng Thái
 • 7
  27 thí sinh tại Liên Đội trường TH Chính Nghĩa
 • 8
  27 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lý Cảnh Hớn
 • 9
  24 thí sinh tại Liên Đội trường TH Huỳnh Mẫn Đạt
 • 10
  22 thí sinh tại Liên Đội trường TH Bàu Sen
 • 11
  5 thí sinh tại Liên Đội trường TH Trần Quốc Toản
 • 12
  3 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lê Văn Tám
 • 13
  3 thí sinh tại Liên Đội trường TH Hùng Vương
 • 14
  1 thí sinh tại Liên Đội trường TH Chương Dương
 • 15
  1 thí sinh tại Liên Đội trường TH Nguyễn Đức Cảnh
 • Xem thêm
5,069 thí sinh đã thi
 • 1
  1,446 thí sinh tại Liên Đội trường TH Nguyễn Viết Xuân
 • 2
  1,234 thí sinh tại Liên Đội trường TH Trần Bình Trọng
 • 3
  675 thí sinh tại Liên Đội trường TH Chính Nghĩa
 • 4
  491 thí sinh tại Liên Đội trường TH Huỳnh Kiến Hoa
 • 5
  364 thí sinh tại Liên Đội trường TH Minh Đạo
 • 6
  300 thí sinh tại Liên Đội trường TH Huỳnh Mẫn Đạt
 • 7
  138 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lê Đình Chinh
 • 8
  113 thí sinh tại Liên Đội trường TH Bàu Sen
 • 9
  108 thí sinh tại Liên Đội trường TH Phạm Hồng Thái
 • 10
  90 thí sinh tại Liên Đội trường TH Trần Quốc Toản
 • 11
  80 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lý Cảnh Hớn
 • 12
  15 thí sinh tại Liên Đội trường TH Chương Dương
 • 13
  7 thí sinh tại Liên Đội trường TH Lê Văn Tám
 • 14
  5 thí sinh tại Liên Đội trường TH Hùng Vương
 • 15
  3 thí sinh tại Liên Đội trường TH Nguyễn Đức Cảnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


thống kê
923

Lượt đăng ký

5,069

Lượt thi

Đăng ký nhanh: