My Aloha
Hội thi trực tuyến
Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ xã Phạm Văn Cội
bắt đầu

09h00

28/06/2020

kết thúc

21h00

28/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

145 thí sinh đăng ký
 • 1
  33 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 2
  26 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 1
 • 3
  19 thí sinh tại Chi đoàn Trường Tiểu học Phạm Văn Cội
 • 4
  19 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 3
 • 5
  12 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Phạm Văn Cội
 • 6
  12 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 4
 • 7
  11 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 2
 • 8
  8 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 1
 • 9
  5 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 2
 • Xem thêm
144 thí sinh đã thi
 • 1
  33 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 2
  26 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 1
 • 3
  19 thí sinh tại Chi đoàn Trường Tiểu học Phạm Văn Cội
 • 4
  19 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 3
 • 5
  12 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Phạm Văn Cội
 • 6
  12 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 4
 • 7
  10 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 2
 • 8
  8 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 1
 • 9
  5 thí sinh tại Chi đoàn Ấp 2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
145

Lượt đăng ký

144

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi