My Aloha
Hội thi trắc nghiệm trực tuyến về Chỉ thị 19 và Chỉ thị 23 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
bắt đầu

00h00

01/10/2020

kết thúc

00h00

20/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
39

Lượt đăng ký

37

Lượt thi

Đăng ký nhanh: