My Aloha
HỘI THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU THÀNH"
Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
bắt đầu

09h00

28/07/2020

kết thúc

17h00

02/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

751 thí sinh đăng ký
 • 1
  177 thí sinh tại Xã Hòa Tân
 • 2
  88 thí sinh tại Thị trấn Cái Tàu Hạ
 • 3
  70 thí sinh tại Xã An Khánh
 • 4
  68 thí sinh tại Xã An Hiệp
 • 5
  64 thí sinh tại Xã An Phú Thuận
 • 6
  55 thí sinh tại Xã Phú Hựu
 • 7
  39 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng
 • 8
  30 thí sinh tại Xã An Nhơn
 • 9
  28 thí sinh tại Đoàn trường THPT Châu Thành 2
 • 10
  28 thí sinh tại Chi đoàn Khối Nhà nước
 • 11
  23 thí sinh tại Xã Phú Long
 • 12
  12 thí sinh tại Xã Tân Phú Trung
 • 13
  12 thí sinh tại Xã Tân Nhuận Đông
 • 14
  10 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Huyện
 • 15
  10 thí sinh tại Đoàn trường THPT Tân Phú Trung
 • 16
  9 thí sinh tại Xã Tân Phú
 • 17
  8 thí sinh tại Xã Tân Bình
 • 18
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khối Vận
 • 19
  5 thí sinh tại Đoàn trường THPT Châu Thành 1
 • 20
  3 thí sinh tại Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp
 • Xem thêm
1,136 thí sinh đã thi
 • 1
  321 thí sinh tại Xã Hòa Tân
 • 2
  128 thí sinh tại Xã An Khánh
 • 3
  124 thí sinh tại Xã An Hiệp
 • 4
  118 thí sinh tại Thị trấn Cái Tàu Hạ
 • 5
  84 thí sinh tại Xã An Phú Thuận
 • 6
  83 thí sinh tại Xã Phú Hựu
 • 7
  40 thí sinh tại Xã An Nhơn
 • 8
  37 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng
 • 9
  35 thí sinh tại Đoàn trường THPT Châu Thành 2
 • 10
  34 thí sinh tại Chi đoàn Khối Nhà nước
 • 11
  33 thí sinh tại Xã Phú Long
 • 12
  17 thí sinh tại Xã Tân Nhuận Đông
 • 13
  14 thí sinh tại Đoàn trường THPT Tân Phú Trung
 • 14
  12 thí sinh tại Xã Tân Phú Trung
 • 15
  12 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Huyện
 • 16
  11 thí sinh tại Chi đoàn Khối Vận
 • 17
  11 thí sinh tại Xã Tân Bình
 • 18
  9 thí sinh tại Xã Tân Phú
 • 19
  6 thí sinh tại Đoàn trường THPT Châu Thành 1
 • 20
  3 thí sinh tại Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
751

Lượt đăng ký

1,136

Lượt thi

Đăng ký nhanh: