My Aloha
HỘI THI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – 09/11 Thương nhân trong chấp hành Pháp luật về đảm bảo ATTP trong KD
bắt đầu

14h00

09/11/2020

kết thúc

14h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
25 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
3

Lượt đăng ký

25

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi