My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  12 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thọ
 • 2
  11 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Bình Chánh
 • 3
  11 thí sinh tại Đoàn phường Linh Xuân
 • 4
  11 thí sinh tại Đoàn Công an Quận
 • 5
  11 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Bình Phước
 • 6
  11 thí sinh tại Đoàn phường Linh Trung
 • 7
  10 thí sinh tại Đoàn phường Tam Phú
 • 8
  10 thí sinh tại Đoàn TT GDNN - GDTX Quận
 • 9
  10 thí sinh tại Đoàn phường Bình Chiểu
 • 10
  10 thí sinh tại Đoàn phường Tam Bình
 • 11
  10 thí sinh tại Đoàn phường Linh Chiểu
 • 12
  10 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thọ
 • 13
  10 thí sinh tại Đoàn Bệnh viện Quận
 • 14
  10 thí sinh tại Đoàn phường Linh Tây
 • 15
  9 thí sinh tại Đoàn trường THPT Thủ Đức
 • 16
  9 thí sinh tại Đoàn phường Linh Đông
 • 17
  9 thí sinh tại Đoàn CQ Đảng - Đoàn thể
 • 18
  6 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật
 • 19
  6 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Hữu Huân
 • 20
  6 thí sinh tại Đoàn trường THPT Tam Phú
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  12 lượt thi tại Đoàn phường Bình Thọ
 • 2
  11 lượt thi tại Đoàn phường Hiệp Bình Chánh
 • 3
  11 lượt thi tại Đoàn phường Linh Trung
 • 4
  11 lượt thi tại Đoàn Công an Quận
 • 5
  11 lượt thi tại Đoàn phường Linh Xuân
 • 6
  11 lượt thi tại Đoàn phường Hiệp Bình Phước
 • 7
  10 lượt thi tại Đoàn phường Bình Chiểu
 • 8
  10 lượt thi tại Đoàn TT GDNN - GDTX Quận
 • 9
  10 lượt thi tại Đoàn phường Trường Thọ
 • 10
  10 lượt thi tại Đoàn phường Linh Tây
 • 11
  10 lượt thi tại Đoàn phường Linh Chiểu
 • 12
  10 lượt thi tại Đoàn phường Tam Bình
 • 13
  10 lượt thi tại Đoàn phường Tam Phú
 • 14
  10 lượt thi tại Đoàn Bệnh viện Quận
 • 15
  9 lượt thi tại Đoàn trường THPT Thủ Đức
 • 16
  9 lượt thi tại Đoàn phường Linh Đông
 • 17
  9 lượt thi tại Đoàn CQ Đảng - Đoàn thể
 • 18
  6 lượt thi tại CĐGV THPT Nguyễn Hữu Huân
 • 19
  6 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật
 • 20
  6 lượt thi tại Đoàn trường THPT Tam Phú
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 244
  Tổng lượt đăng ký
 • 244
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

tieu cuong

Địa chỉ:
Tel: 0703059918
Email: bantuyengiaothuduc@gmail.com

Đăng ký nhanh: