My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG ANH HÙNG LLVT NHÂN DÂN NGUYỄN THỊ ĐỊNH
HỘI THI TRỰC TUYẾN VỀ NỮ TƯỚNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH
bắt đầu

12h00

25/03/2020

kết thúc

00h00

29/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

43 thí sinh đăng ký
 • 1
  16 thí sinh tại KHÁC
 • 2
  7 thí sinh tại KHU PHỐ 6
 • 3
  7 thí sinh tại KHU PHỐ 3
 • 4
  4 thí sinh tại KHU PHỐ 5
 • 5
  3 thí sinh tại KHU PHỐ 10
 • 6
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 9
 • 7
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 2
 • 8
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 1
 • 9
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 4
 • Xem thêm
49 thí sinh đã thi
 • 1
  16 thí sinh tại KHÁC
 • 2
  12 thí sinh tại KHU PHỐ 3
 • 3
  10 thí sinh tại KHU PHỐ 6
 • 4
  4 thí sinh tại KHU PHỐ 5
 • 5
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 10
 • 6
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 4
 • 7
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 9
 • 8
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 1
 • 9
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
43

Lượt đăng ký

49

Lượt thi

Đăng ký nhanh: