banner
Hội thi tìm hiểu về cách phòng chống HIV/AIDS (vòng thi trắc nghiệm trực tuyến)
bắt đầu

00h00

27/09/2022

kết thúc

00h00

09/10/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1175
Lượt đăng kí
 • 1 52 thí sinh tại Chi đoàn Quản trị Kinh doanh B K46 - Đoàn Khoa Kinh tế Quản trị
 • 2 44 thí sinh tại Chi đoàn Tin học ứng dụng K45 - Đoàn Khoa Kỹ thuật công nghệ môi trường
 • 3 44 thí sinh tại Chi đoàn Quản trị Kinh doanh E K46 - Đoàn Khoa Kinh tế Quản trị
 • 4 40 thí sinh tại Chi đoàn Quản trị Kinh doanh D K46 - Đoàn Khoa Kinh tế Quản trị
 • 5 38 thí sinh tại Chi đoàn Giáo Dục Mầm Non A K45
Xem thêm
1315
Lượt dự thi
 • 1 63 lượt thi tại Chi đoàn Tin học ứng dụng K45 - Đoàn Khoa Kỹ thuật công nghệ môi trường
 • 2 60 lượt thi tại Chi đoàn Quản trị Kinh doanh B K46 - Đoàn Khoa Kinh tế Quản trị
 • 3 59 lượt thi tại Chi đoàn Quản trị Kinh doanh E K46 - Đoàn Khoa Kinh tế Quản trị
 • 4 46 lượt thi tại Chi đoàn Quản trị Kinh doanh D K46 - Đoàn Khoa Kinh tế Quản trị
 • 5 42 lượt thi tại Chi đoàn Giáo Dục Mầm Non A K45
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Văn Tân
 • 2Châu thị bé ngoan
 • 3Nguyễn Cao Khánh Duy
 • 4Nguyễn Hoàng Linh
 • 5Nguyễn Văn Tân
30618