My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Thí sinh nhấn vào nút "THAM GIA NGAY" rồi điền họ tên, SĐT, chọn đơn vị sau đó nhập mật khẩu do BTC cung cấp. Khi làm bài xong thì nhấn nút "Nộp bài".
bắt đầu

07h00

19/04/2021

kết thúc

17h00

23/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

867 thí sinh đăng ký
 • 1
  301 thí sinh tại Đoàn trường THPT Thạnh An
 • 2
  142 thí sinh tại Đoàn trường THPT Vĩnh Thạnh
 • 3
  95 thí sinh tại Đoàn trường THCS&THPT Thạnh Thắng
 • 4
  59 thí sinh tại Xã đoàn Vĩnh Bình
 • 5
  58 thí sinh tại Thị đoàn Thạnh An
 • 6
  46 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Thắng
 • 7
  34 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Quới
 • 8
  28 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Mỹ
 • 9
  23 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh An
 • 10
  22 thí sinh tại Thị đoàn Vĩnh Thạnh
 • 11
  17 thí sinh tại Đoàn ủy Công an huyện
 • 12
  11 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Tiến
 • 13
  7 thí sinh tại Xã đoàn Vĩnh Trinh
 • 14
  6 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Lộc
 • 15
  4 thí sinh tại z. Đơn vị khác
 • 16
  4 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Lợi
 • 17
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khối đảng- Đoàn thể
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn trung tâm GDNN& GDTX huyện
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn Văn Phòng HĐND& UBND huyện
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự huyện
 • Xem thêm
823 thí sinh đã thi
 • 1
  268 thí sinh tại Đoàn trường THPT Thạnh An
 • 2
  121 thí sinh tại Đoàn trường THPT Vĩnh Thạnh
 • 3
  90 thí sinh tại Đoàn trường THCS&THPT Thạnh Thắng
 • 4
  77 thí sinh tại Thị đoàn Thạnh An
 • 5
  57 thí sinh tại Xã đoàn Vĩnh Bình
 • 6
  48 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Thắng
 • 7
  34 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Quới
 • 8
  28 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Mỹ
 • 9
  26 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh An
 • 10
  21 thí sinh tại Thị đoàn Vĩnh Thạnh
 • 11
  15 thí sinh tại Đoàn ủy Công an huyện
 • 12
  11 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Tiến
 • 13
  6 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Lộc
 • 14
  6 thí sinh tại Xã đoàn Vĩnh Trinh
 • 15
  4 thí sinh tại z. Đơn vị khác
 • 16
  3 thí sinh tại Xã đoàn Thạnh Lợi
 • 17
  2 thí sinh tại Đoàn trung tâm GDNN& GDTX huyện
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khối đảng- Đoàn thể
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Tòa án huyện
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự huyện
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
867

Lượt đăng ký

823

Lượt thi

Đăng ký nhanh: