My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU "TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
bắt đầu

00h00

01/04/2020

kết thúc

00h00

10/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

69 thí sinh đăng ký
 • 1
  59 thí sinh tại đơn vị trường học
 • 2
  7 thí sinh tại công đoàn phường
 • 3
  2 thí sinh tại chi hội khu phố 1
 • 4
  1 thí sinh tại chi hội khu phố 2
110 thí sinh đã thi
 • 1
  100 thí sinh tại đơn vị trường học
 • 2
  7 thí sinh tại công đoàn phường
 • 3
  2 thí sinh tại chi hội khu phố 1
 • 4
  1 thí sinh tại chi hội khu phố 2
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
69

Lượt đăng ký

110

Lượt thi

Đăng ký nhanh: