My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU TÁC PHẨM LỊCH SỬ NƯỚC TA NĂM HỌC 2019 - 2020
Hội thi dành cho Đội viên, học sinh đang học tập tại các trường TiH, THCS, thiếu nhi đang sinh hoạt tại 14 phường trên địa bàn Quận 3
bắt đầu

08h00

10/03/2020

kết thúc

17h00

30/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,504 thí sinh đăng ký
 • 1
  575 thí sinh tại Liên đội THCS Bàn Cờ
 • 2
  347 thí sinh tại Liên đội THCS Hai Bà Trưng
 • 3
  245 thí sinh tại Liên đội THCS Bạch Đằng
 • 4
  206 thí sinh tại Liên đội THCS Đoàn Thị Điểm
 • 5
  205 thí sinh tại Liên đội THCS Phan Sào Nam
 • 6
  126 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • 7
  124 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 8
  71 thí sinh tại Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 9
  70 thí sinh tại Liên đội THCS Colette
 • 10
  68 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 11
  64 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 12
  58 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 13
  47 thí sinh tại Liên đội Tiểu học Lương Định Của
 • 14
  41 thí sinh tại Liên đội THCS Thăng Long
 • 15
  39 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 16
  38 thí sinh tại Liên đội Tiểu học Nguyễn Sơn Hà
 • 17
  28 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 18
  28 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 19
  20 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 20
  16 thí sinh tại Đoàn phường 2
Xem thêm
3,822 thí sinh đã thi
 • 1
  815 thí sinh tại Liên đội THCS Bàn Cờ
 • 2
  545 thí sinh tại Liên đội THCS Hai Bà Trưng
 • 3
  355 thí sinh tại Liên đội THCS Bạch Đằng
 • 4
  329 thí sinh tại Liên đội THCS Phan Sào Nam
 • 5
  312 thí sinh tại Liên đội THCS Đoàn Thị Điểm
 • 6
  200 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 7
  196 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • 8
  126 thí sinh tại Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 9
  116 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 10
  105 thí sinh tại Liên đội THCS Colette
 • 11
  99 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 12
  86 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 13
  71 thí sinh tại Liên đội Tiểu học Lương Định Của
 • 14
  66 thí sinh tại Liên đội THCS Thăng Long
 • 15
  66 thí sinh tại Liên đội Tiểu học Nguyễn Sơn Hà
 • 16
  62 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 17
  43 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 18
  43 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 19
  35 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 20
  27 thí sinh tại Liên đội Tiểu học Nguyễn Việt Hồng
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Cao ha tien
  Liên đội THCS Bàn Cờ
 • 2
  Trần Nguyễn Khánh Quỳnh
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 3
  Nguyễn Lạc Thường Miên
  Liên đội THCS Hai Bà Trưng
 • 4
  Vo Thi Minh Nguyet
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 5
  Trương Khả Hân
  Liên đội THCS Thăng Long
 • 6
  Đặng Ngọc Thùy Trang
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 7
  Khổng Lan Anh
  Liên đội THCS Thăng Long
 • 8
  Nguyễn Mai Lê Vy
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 9
  Huỳnh Gia Bảo
  Liên đội THCS Thăng Long
 • 10
  Nguyễn Ngọc Khuê Anh
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 11
  Trần Lê Phương Khanh
  Liên đội THCS Colette
 • 12
  Nguyễn Gia Huy
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 13
  Trần Nam Khánh
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 14
  Bùi Phúc Ân Thy
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 15
  Phan Gia Tấn Khang
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 16
  Trương Xuân
  Liên đội THCS Phan Sào Nam
 • 17
  Phạm Minh Trọng
  Đoàn phường 9
 • 18
  Đào Gia Hân
  Liên đội THCS Đoàn Thị Điểm
 • 19
  Nguyễn Thúy Ngọc
  Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 20
  Thi Nguyen
  Đoàn phường 1
Xem thêm
thống kê
2,504

Lượt đăng ký

3,822

Lượt thi

Đăng ký nhanh: