My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU QUY ĐỊNH XÉT TẶNG DANH HIỆU GĐVH, KPVH GẮN VỚI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ĐẤT LIỀN, BIỂN ĐẢO
Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần từ ngày 10/5 đến 6/6 ,mỗi tuần thay đổi 1 bộ đề khác nhau.
bắt đầu

01h00

10/05/2021

kết thúc

01h00

06/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

17 thí sinh đăng ký
  • 1
    17 thí sinh tại Phường 05
17 thí sinh đã thi
  • 1
    17 thí sinh tại Phường 05
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
17

Lượt đăng ký

17

Lượt thi

Đăng ký nhanh: