My Aloha
Hội thi “Tìm hiểu Pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Cuộc thi diễn ra trong 03 ngày, với 15 câu trắc nghiệm, thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất
bắt đầu

08h00

16/04/2021

kết thúc

17h00

18/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

77 thí sinh đăng ký
 • 1
  21 thí sinh tại Khu phố 4
 • 2
  16 thí sinh tại Khu phố 2
 • 3
  16 thí sinh tại Khu phố 5
 • 4
  15 thí sinh tại Khu phố 3
 • 5
  9 thí sinh tại Khu phố 1
70 thí sinh đã thi
 • 1
  20 thí sinh tại Khu phố 4
 • 2
  16 thí sinh tại Khu phố 5
 • 3
  14 thí sinh tại Khu phố 3
 • 4
  13 thí sinh tại Khu phố 2
 • 5
  7 thí sinh tại Khu phố 1
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
77

Lượt đăng ký

70

Lượt thi

Đăng ký nhanh: