My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VÀ TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật và truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân
bắt đầu

06h00

02/11/2020

kết thúc

21h00

12/11/2020

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: