My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN NĂM 2019
Cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của Nhân dân
bắt đầu

00h00

25/06/2019

kết thúc

00h00

26/07/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,788 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,297 thí sinh tại Khác (ghi rõ đơn vị công tác tại ô MSSV, Nơi học tập, công tác)
 • 2
  127 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 4
 • 3
  109 thí sinh tại UBND Phường 8
 • 4
  67 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực
 • 5
  58 thí sinh tại UBND Phường 15
 • 6
  56 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 12
 • 7
  53 thí sinh tại UBND Phường 16
 • 8
  51 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 8
 • 9
  42 thí sinh tại UBND Phường 4
 • 10
  40 thí sinh tại UBND Phường 14
 • 11
  40 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 3
 • 12
  39 thí sinh tại UBND Phường 10
 • 13
  39 thí sinh tại UBND Phường 1
 • 14
  36 thí sinh tại UBND Phường 5
 • 15
  34 thí sinh tại Hội LHPN Phường 8
 • 16
  34 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 5
 • 17
  32 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 11
 • 18
  32 thí sinh tại Hội LHPN Phường 7
 • 19
  31 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 10
 • 20
  31 thí sinh tại UBND Phường 11
 • Xem thêm
2,723 thí sinh đã thi
 • 1
  1,273 thí sinh tại Khác (ghi rõ đơn vị công tác tại ô MSSV, Nơi học tập, công tác)
 • 2
  121 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 4
 • 3
  108 thí sinh tại UBND Phường 8
 • 4
  59 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực
 • 5
  59 thí sinh tại UBND Phường 15
 • 6
  57 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 8
 • 7
  52 thí sinh tại UBND Phường 16
 • 8
  48 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 12
 • 9
  45 thí sinh tại UBND Phường 10
 • 10
  41 thí sinh tại UBND Phường 14
 • 11
  41 thí sinh tại UBND Phường 4
 • 12
  38 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 3
 • 13
  35 thí sinh tại UBND Phường 1
 • 14
  35 thí sinh tại UBND Phường 5
 • 15
  33 thí sinh tại Hội LHPN Phường 8
 • 16
  32 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 11
 • 17
  32 thí sinh tại UBND Phường 11
 • 18
  32 thí sinh tại Hội LHPN Phường 7
 • 19
  31 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 5
 • 20
  30 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 10
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
2,788

Lượt đăng ký

2,723

Lượt thi

Đăng ký nhanh: