My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  1,297 thí sinh tại Khác (ghi rõ đơn vị công tác tại ô MSSV, Nơi học tập, công tác)
 • 2
  127 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 4
 • 3
  109 thí sinh tại UBND Phường 8
 • 4
  67 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực
 • 5
  58 thí sinh tại UBND Phường 15
 • 6
  56 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 12
 • 7
  53 thí sinh tại UBND Phường 16
 • 8
  51 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 8
 • 9
  42 thí sinh tại UBND Phường 4
 • 10
  40 thí sinh tại UBND Phường 14
 • 11
  40 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 3
 • 12
  39 thí sinh tại UBND Phường 10
 • 13
  39 thí sinh tại UBND Phường 1
 • 14
  36 thí sinh tại UBND Phường 5
 • 15
  34 thí sinh tại Hội LHPN Phường 8
 • 16
  34 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 5
 • 17
  32 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 11
 • 18
  32 thí sinh tại Hội LHPN Phường 7
 • 19
  31 thí sinh tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 10
 • 20
  31 thí sinh tại UBND Phường 11
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,273 lượt thi tại Khác (ghi rõ đơn vị công tác tại ô MSSV, Nơi học tập, công tác)
 • 2
  121 lượt thi tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 4
 • 3
  108 lượt thi tại UBND Phường 8
 • 4
  59 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực
 • 5
  59 lượt thi tại UBND Phường 15
 • 6
  57 lượt thi tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 8
 • 7
  52 lượt thi tại UBND Phường 16
 • 8
  48 lượt thi tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 12
 • 9
  45 lượt thi tại UBND Phường 10
 • 10
  41 lượt thi tại UBND Phường 14
 • 11
  41 lượt thi tại UBND Phường 4
 • 12
  38 lượt thi tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 3
 • 13
  35 lượt thi tại UBND Phường 5
 • 14
  35 lượt thi tại UBND Phường 1
 • 15
  33 lượt thi tại Hội LHPN Phường 8
 • 16
  32 lượt thi tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 11
 • 17
  32 lượt thi tại UBND Phường 11
 • 18
  32 lượt thi tại Hội LHPN Phường 7
 • 19
  31 lượt thi tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 5
 • 20
  30 lượt thi tại Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Phường 10
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,788
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,723
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Quận Gò Vấp - TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
Tel: 02839963819
Email: hoithitructuyentimhieuphapluat@gmail.com

Đăng ký nhanh: