My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN LẦN THỨ XII VÀ ĐH ĐẢNG BỘ TP LẦN THỨ XI
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
bắt đầu

11h00

21/12/2020

kết thúc

09h00

28/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,998 thí sinh đăng ký
 • 1
  331 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 2
  294 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 3
  167 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 4
  163 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 5
  152 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 6
  112 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 7
  89 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 8
  79 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 9
  65 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Chính Quyền Quận
 • 10
  42 thí sinh tại Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 11
  35 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 12
  34 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 13
  31 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 14
  31 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 15
  31 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 16
  29 thí sinh tại Đảng bộ Bệnh viện Quận
 • 17
  19 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận
 • 18
  17 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
 • 19
  17 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam
 • 20
  15 thí sinh tại Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự Quận
 • Xem thêm
31,649 thí sinh đã thi
 • 1
  7,328 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 2
  5,269 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 3
  3,582 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 4
  3,254 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
 • 5
  1,719 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Chính Quyền Quận
 • 6
  1,579 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 7
  1,396 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 8
  1,269 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 9
  568 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 10
  468 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 11
  353 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 12
  333 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 13
  332 thí sinh tại Đảng bộ Doanh nghiệp Quận
 • 14
  321 thí sinh tại Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 15
  283 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 16
  166 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 17
  125 thí sinh tại Đảng bộ Bệnh viện Quận
 • 18
  96 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 19
  87 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận
 • 20
  85 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam
 • Xem thêm

thống kê
1,998

Lượt đăng ký

31,649

Lượt thi

Đăng ký nhanh: