My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN LẦN THỨ XII VÀ ĐH ĐẢNG BỘ TP LẦN THỨ XI
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
bắt đầu

11h00

23/11/2020

kết thúc

09h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,214 thí sinh đăng ký
 • 1
  192 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 2
  157 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 3
  145 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 4
  100 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 5
  68 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 6
  67 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 7
  49 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 8
  36 thí sinh tại Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 9
  33 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 10
  29 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 11
  26 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 12
  25 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 13
  19 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 14
  18 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Chính Quyền Quận
 • 15
  17 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 16
  17 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam
 • 17
  11 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
 • 18
  7 thí sinh tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa - TDTT Quận
 • 19
  6 thí sinh tại Đảng bộ Doanh nghiệp Quận
 • 20
  6 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận
 • Xem thêm
14,033 thí sinh đã thi
 • 1
  2,642 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 2
  2,217 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 3
  1,327 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 4
  1,317 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 5
  853 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Chính Quyền Quận
 • 6
  593 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 7
  377 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 8
  329 thí sinh tại Đảng bộ Doanh nghiệp Quận
 • 9
  304 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 10
  262 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 11
  258 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 12
  154 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 13
  141 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 14
  116 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
 • 15
  94 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 16
  68 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam
 • 17
  68 thí sinh tại Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 18
  63 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 19
  51 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận
 • 20
  39 thí sinh tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa - TDTT Quận
 • Xem thêm
thống kê
1,214

Lượt đăng ký

14,033

Lượt thi

Đăng ký nhanh: