My Aloha
Hội thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021"
Cuộc thi diễn ra trong 06 ngày. Mỗi thí sinh được thi 01 lần
bắt đầu

08h00

14/06/2021

kết thúc

23h00

19/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

96 lượt đăng ký
 • 1
  21 thí sinh tại Văn phòng Lực lượng
 • 2
  17 thí sinh tại Các ban Đảng ủy
 • 3
  13 thí sinh tại Ban Điều hành CCN-KDC Nhị Xuân
 • 4
  13 thí sinh tại Phòng Tổ chức - LĐTL Lực lượng
 • 5
  10 thí sinh tại Phòng Tài chính Kế toán Lực lượng
 • 6
  7 thí sinh tại Phòng Đầu tư Lực lượng
 • 7
  5 thí sinh tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp Lực lượng
 • 8
  5 thí sinh tại Phòng Xã hội Lực lượng
 • 9
  3 thí sinh tại BĐH Cụm CN - KDC Nhị Xuân
 • 10
  2 thí sinh tại Phòng Y tế Lực lượng
 • Xem thêm
110 lượt dự thi
 • 1
  21 thí sinh tại Các ban Đảng ủy
 • 2
  20 thí sinh tại Văn phòng Lực lượng
 • 3
  17 thí sinh tại Ban Điều hành CCN-KDC Nhị Xuân
 • 4
  14 thí sinh tại Phòng Tổ chức - LĐTL Lực lượng
 • 5
  11 thí sinh tại Phòng Tài chính Kế toán Lực lượng
 • 6
  8 thí sinh tại Phòng Đầu tư Lực lượng
 • 7
  7 thí sinh tại Phòng Xã hội Lực lượng
 • 8
  6 thí sinh tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp Lực lượng
 • 9
  3 thí sinh tại Phòng Y tế Lực lượng
 • 10
  3 thí sinh tại BĐH Cụm CN - KDC Nhị Xuân
 • Xem thêm
 • 1
  Trần Ngọc Trường
  Phòng Đầu tư Lực lượng
 • 2
  Nguyễn Thị Hoàng Vân
  Các ban Đảng ủy
 • 3
  Trần Tiến Dũng
  Phòng Đầu tư Lực lượng
 • 4
  Nguyễn Hữu Quý
  Phòng Tổ chức - LĐTL Lực lượng
 • 5
  thuy linh nguyen
  Các ban Đảng ủy
 • 6
  Phạm Huỳnh Thiện Nhân
  Văn phòng Lực lượng
 • 7
  Trần Thành
  Phòng Tổ chức - LĐTL Lực lượng
 • 8
  Nguyễn Thị Kim Phụng
  Phòng Tổ chức - LĐTL Lực lượng
 • 9
  Nguyễn Thị Diệu Hằng
  Phòng Kế hoạch Tổng hợp Lực lượng
 • 10
  Phạm Thanh Thuý
  Phòng Tổ chức - LĐTL Lực lượng
 • 11
  Bích Thảo
  Phòng Tổ chức - LĐTL Lực lượng
 • 12
  Trần Thị Hoa Lê
  Văn phòng Lực lượng
 • 13
  Phan Hoàng Sơn
  Phòng Đầu tư Lực lượng
 • 14
  Nguyenvanhinh
  Phòng Xã hội Lực lượng
 • 15
  Nguyễn Thị Ngọc Phượng
  Văn phòng Lực lượng
 • 16
  Nguyễn Thị Diễm Thuý
  Văn phòng Lực lượng
 • 17
  Anh Vân Phí
  Phòng Đầu tư Lực lượng
 • 18
  Nguyễn Thị Thùy Dương
  Phòng Tài chính Kế toán Lực lượng
 • 19
  Hoàng Tuân
  Phòng Tổ chức - LĐTL Lực lượng
 • 20
  Huỳnh Kim Phát
  Phòng Kế hoạch Tổng hợp Lực lượng
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
96

Lượt đăng ký

110

Lượt thi

Đăng ký nhanh: