My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  51 thí sinh tại xã Bình Lợi
 • 2
  50 thí sinh tại Xã Thạnh Phú
 • 3
  25 thí sinh tại xã Tân An
 • 4
  24 thí sinh tại xã Mã Đà
 • 5
  22 thí sinh tại Chi đoàn Khôi vận
 • 6
  16 thí sinh tại xã Tân Bình
 • 7
  13 thí sinh tại xã Vĩnh Tân
 • 8
  12 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Vĩnh Cửu
 • 9
  11 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an huyện
 • 10
  11 thí sinh tại Đoàn Khối Văn hóa - Xã hội
 • 11
  10 thí sinh tại Đoàn Cơ sở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
 • 12
  8 thí sinh tại xã Bình Hòa
 • 13
  8 thí sinh tại Chi Đoàn Quân sự
 • 14
  8 thí sinh tại xã Phú Lý
 • 15
  7 thí sinh tại Đoàn Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ
 • 16
  6 thí sinh tại xã Thiện Tân
 • 17
  5 thí sinh tại Đoàn khối Kinh tế
 • 18
  5 thí sinh tại xã Trị An
 • 19
  5 thí sinh tại xã Hiếu Liêm
 • 20
  3 thí sinh tại Thị trấn Vĩnh An
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,892 lượt thi tại xã Hiếu Liêm
 • 2
  1,697 lượt thi tại xã Bình Lợi
 • 3
  1,689 lượt thi tại Xã Thạnh Phú
 • 4
  253 lượt thi tại xã Mã Đà
 • 5
  35 lượt thi tại xã Vĩnh Tân
 • 6
  32 lượt thi tại xã Tân An
 • 7
  32 lượt thi tại Đoàn Cơ sở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
 • 8
  30 lượt thi tại Chi đoàn Khôi vận
 • 9
  25 lượt thi tại Đoàn Trường THPT Vĩnh Cửu
 • 10
  23 lượt thi tại xã Tân Bình
 • 11
  20 lượt thi tại xã Thiện Tân
 • 12
  20 lượt thi tại xã Phú Lý
 • 13
  19 lượt thi tại Đoàn Khối Văn hóa - Xã hội
 • 14
  16 lượt thi tại Đoàn khối Kinh tế
 • 15
  15 lượt thi tại Đoàn cơ sở Công an huyện
 • 16
  15 lượt thi tại xã Bình Hòa
 • 17
  12 lượt thi tại Chi Đoàn Quân sự
 • 18
  12 lượt thi tại xã Trị An
 • 19
  11 lượt thi tại Đoàn Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ
 • 20
  6 lượt thi tại Thị trấn Vĩnh An
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 304
  Tổng lượt đăng ký
 • 5,861
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tô Thị Hằng

Địa chỉ:
Tel: 0372680769
Email: huyendoan.vinhcuu@gmail.com

Đăng ký nhanh: