My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2019
Dành cho đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Cửu
bắt đầu

17h00

11/11/2019

kết thúc

23h00

15/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

304 thí sinh đăng ký
 • 1
  51 thí sinh tại xã Bình Lợi
 • 2
  50 thí sinh tại Xã Thạnh Phú
 • 3
  25 thí sinh tại xã Tân An
 • 4
  24 thí sinh tại xã Mã Đà
 • 5
  22 thí sinh tại Chi đoàn Khôi vận
 • 6
  16 thí sinh tại xã Tân Bình
 • 7
  13 thí sinh tại xã Vĩnh Tân
 • 8
  12 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Vĩnh Cửu
 • 9
  11 thí sinh tại Đoàn Khối Văn hóa - Xã hội
 • 10
  11 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an huyện
 • 11
  10 thí sinh tại Đoàn Cơ sở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
 • 12
  8 thí sinh tại xã Bình Hòa
 • 13
  8 thí sinh tại Chi Đoàn Quân sự
 • 14
  8 thí sinh tại xã Phú Lý
 • 15
  7 thí sinh tại Đoàn Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ
 • 16
  6 thí sinh tại xã Thiện Tân
 • 17
  5 thí sinh tại xã Trị An
 • 18
  5 thí sinh tại xã Hiếu Liêm
 • 19
  5 thí sinh tại Đoàn khối Kinh tế
 • 20
  3 thí sinh tại Thị trấn Vĩnh An
 • Xem thêm
5,891 thí sinh đã thi
 • 1
  1,896 thí sinh tại xã Hiếu Liêm
 • 2
  1,720 thí sinh tại xã Bình Lợi
 • 3
  1,690 thí sinh tại Xã Thạnh Phú
 • 4
  253 thí sinh tại xã Mã Đà
 • 5
  35 thí sinh tại xã Vĩnh Tân
 • 6
  34 thí sinh tại Đoàn Cơ sở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
 • 7
  32 thí sinh tại xã Tân An
 • 8
  30 thí sinh tại Chi đoàn Khôi vận
 • 9
  25 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Vĩnh Cửu
 • 10
  23 thí sinh tại xã Tân Bình
 • 11
  20 thí sinh tại xã Phú Lý
 • 12
  20 thí sinh tại xã Thiện Tân
 • 13
  19 thí sinh tại Đoàn Khối Văn hóa - Xã hội
 • 14
  16 thí sinh tại Đoàn khối Kinh tế
 • 15
  15 thí sinh tại xã Bình Hòa
 • 16
  15 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an huyện
 • 17
  12 thí sinh tại Chi Đoàn Quân sự
 • 18
  12 thí sinh tại xã Trị An
 • 19
  11 thí sinh tại Đoàn Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ
 • 20
  6 thí sinh tại Thị trấn Vĩnh An
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
304

Lượt đăng ký

5,891

Lượt thi

Đăng ký nhanh: