My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại"
bắt đầu

00h00

13/11/2020

kết thúc

00h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

110 thí sinh đăng ký
 • 1
  49 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 2
  33 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 1
 • 3
  14 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 4
 • 4
  5 thí sinh tại Khu phố 4
 • 5
  4 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 5
 • 6
  2 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 3
 • 7
  2 thí sinh tại UBND phường 5
 • 8
  1 thí sinh tại Khu phố 2
 • Xem thêm
265 thí sinh đã thi
 • 1
  87 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 2
  71 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 1
 • 3
  68 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 5
 • 4
  27 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 4
 • 5
  5 thí sinh tại Khu phố 4
 • 6
  3 thí sinh tại UBND phường 5
 • 7
  2 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 3
 • 8
  1 thí sinh tại Khu phố 2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
110

Lượt đăng ký

265

Lượt thi

Đăng ký nhanh: