My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại"
bắt đầu

00h00

13/11/2020

kết thúc

00h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

75 thí sinh đăng ký
 • 1
  30 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 1
 • 2
  21 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 3
  14 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 4
 • 4
  4 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 5
 • 5
  2 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 3
 • 6
  2 thí sinh tại UBND phường 5
 • 7
  2 thí sinh tại Khu phố 4
 • Xem thêm
150 thí sinh đã thi
 • 1
  61 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 1
 • 2
  29 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 5
 • 3
  27 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 4
  25 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 4
 • 5
  3 thí sinh tại UBND phường 5
 • 6
  2 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 3
 • 7
  2 thí sinh tại Khu phố 4
 • Xem thêm
 • 1
  Tuyet Anh
  Chi hội phụ nữ khu phố 1
 • 2
  Nguyễn Thị Dung
  Chi hội phụ nữ khu phố 1
 • 3
  Đoàn Thị Thu Tâm
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 4
  Đào Mai
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 5
  Dung Vu
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 6
  Anh Kim
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 7
  Hiếu Nguyễn
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 8
  Dao thi thuy lieu
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 9
  Đặng Hùng EM
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 10
  Huong Dao
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 11
  Kềmaaa Liễu
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 12
  Thieuphuongluu
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 13
  Kim Ngọc
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 14
  Dinh Thi Kim Lien
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 15
  Phuong Vu
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 16
  Nguyễn Ngọc Thùy Vân
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 17
  Anh Xếp
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 18
  Thần Dang
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 19
  Vũ Thị Hồng Điệp
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 20
  Thuyhong
  Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
75

Lượt đăng ký

150

Lượt thi

Đăng ký nhanh: