My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Mỗi thí sinh được tham gia dự thi 01 lần với 20 câu trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận. Thời gian làm bài là 20 phút.
bắt đầu

08h00

14/04/2021

kết thúc

20h00

30/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

32 thí sinh đăng ký
32 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
32

Lượt đăng ký

32

Lượt thi

Đăng ký nhanh: