My Aloha
Hội thi tìm hiểu Luật AN TOÀN THỰC PHẨM
bắt đầu

07h30

11/01/2021

kết thúc

17h00

22/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

53 thí sinh đăng ký
 • 1
  22 thí sinh tại Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 2
  14 thí sinh tại Đoàn viên Đoàn TNCSHCM
 • 3
  13 thí sinh tại Đối tượng khác
 • 4
  4 thí sinh tại Hội viên Hội Cựu chiến binh
140 thí sinh đã thi
 • 1
  69 thí sinh tại Đối tượng khác
 • 2
  55 thí sinh tại Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 3
  11 thí sinh tại Đoàn viên Đoàn TNCSHCM
 • 4
  5 thí sinh tại Hội viên Hội Cựu chiến binh
 • 1
  Yến Nhi
  Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 2
  Nguyễn Xuân Hòa
  Đối tượng khác
 • 3
  Xuan Huong Ho
  Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

Tin tức

thống kê
53

Lượt đăng ký

140

Lượt thi

Đăng ký nhanh: