My Aloha
Hội thi "Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS HCM" năm 2020
Hội thi "Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" năm 2020
bắt đầu

13h35

16/06/2020

kết thúc

23h00

16/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

632 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
623 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
632

Lượt đăng ký

623

Lượt thi

Đăng ký nhanh: