My Aloha
Hội thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Phường Tăng Nhơn Phú A nhiệm kỳ 2020 - 2025
Câu hỏi về lịch sử Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Phường Tăng Nhơn Phú A nhiệm kỳ 2020 - 2025
bắt đầu

08h00

02/09/2020

kết thúc

22h00

30/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

183 thí sinh đăng ký
 • 1
  56 thí sinh tại *Khác
 • 2
  20 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Trần Quốc Toản
 • 3
  19 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Trương Văn Thành
 • 4
  18 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Lê Văn Việt
 • 5
  13 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Hoàng Yến
 • 6
  10 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Ban Mai
 • 7
  9 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Tuổi Hồng
 • 8
  5 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự phường
 • 9
  4 thí sinh tại Ban công tác Mặt trận khu phố 2
 • 10
  3 thí sinh tại Ban công tác Mặt trận khu phố 3
 • 11
  3 thí sinh tại Chi hội phụ nữ Khu phố 5
 • 12
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 7
 • 13
  3 thí sinh tại Chi hội phụ nữ Khu phố 3
 • 14
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 16
  2 thí sinh tại Ban công tác Mặt trận khu phố 5
 • 17
  2 thí sinh tại Chi hội phụ nữ Khu phố 1
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 6
 • Xem thêm
339 thí sinh đã thi
 • 1
  101 thí sinh tại *Khác
 • 2
  36 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Trần Quốc Toản
 • 3
  34 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Lê Văn Việt
 • 4
  27 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Trương Văn Thành
 • 5
  26 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Hoàng Yến
 • 6
  23 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Ban Mai
 • 7
  20 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Tuổi Hồng
 • 8
  9 thí sinh tại Chi hội phụ nữ Khu phố 5
 • 9
  8 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 10
  7 thí sinh tại Ban công tác Mặt trận khu phố 5
 • 11
  7 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự phường
 • 12
  7 thí sinh tại Ban công tác Mặt trận khu phố 3
 • 13
  6 thí sinh tại Chi hội phụ nữ Khu phố 3
 • 14
  5 thí sinh tại Chi hội phụ nữ Khu phố 1
 • 15
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 7
 • 16
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 17
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 18
  4 thí sinh tại Ban công tác Mặt trận khu phố 2
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 6
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

thống kê
183

Lượt đăng ký

339

Lượt thi

Đăng ký nhanh: