My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  168 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Bình Phước
 • 2
  157 thí sinh tại Đoàn phường Linh Chiểu
 • 3
  119 thí sinh tại Đoàn phường Linh Xuân
 • 4
  107 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Bình Chánh
 • 5
  89 thí sinh tại Đoàn phường Linh Trung
 • 6
  86 thí sinh tại Đoàn phường Bình Chiểu
 • 7
  74 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thọ
 • 8
  74 thí sinh tại Đoàn phường Tam Bình
 • 9
  49 thí sinh tại Đoàn phường Linh Tây
 • 10
  47 thí sinh tại Đoàn phường Tam Phú
 • 11
  42 thí sinh tại Đoàn phường Linh Đông
 • 12
  32 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thọ
 • 13
  30 thí sinh tại Đoàn trường THPT Thủ Đức
 • 14
  26 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Huân
 • 15
  26 thí sinh tại Đoàn TT GDNN - GDTX Quận
 • 16
  22 thí sinh tại CĐ Trung tâm Y tế
 • 17
  19 thí sinh tại CĐ Bảo hiểm XH
 • 18
  12 thí sinh tại Đoàn trường TC Đại Việt
 • 19
  5 thí sinh tại Đoàn Cơ quan chính quyền
 • 20
  5 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Hữu Huân
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • Chưa có kết quả thi

Thống kê tổng

 • 1,217
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

THU DUC BTG

Địa chỉ:
Tel: 09123431413
Email: bantuyengiaothuduc@gmail.com

Đăng ký nhanh: