My Aloha
Hội thi tìm hiểu CN Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
- Thí sinh hoàn thành 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút/lần thi.
bắt đầu

08h00

05/06/2021

kết thúc

19h00

05/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

131 lượt đăng ký
116 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
131

Lượt đăng ký

116

Lượt thi

Đăng ký nhanh: