My Aloha
HỘI THI TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
bắt đầu

08h00

22/11/2020

kết thúc

23h55

23/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

662 thí sinh đăng ký
 • 1
  119 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 2
  86 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 3
  71 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 4
  70 thí sinh tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 5
  66 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • 6
  59 thí sinh tại Đoàn phường Long Bình
 • 7
  54 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 8
  50 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 9
  41 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 10
  22 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 11
  16 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 12
  7 thí sinh tại Đoàn phường Phước Bình
 • 13
  1 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • Xem thêm
659 thí sinh đã thi
 • 1
  117 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 2
  86 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 3
  71 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 4
  70 thí sinh tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 5
  66 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • 6
  59 thí sinh tại Đoàn phường Long Bình
 • 7
  53 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 8
  51 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 9
  41 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 10
  22 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 11
  16 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 12
  6 thí sinh tại Đoàn phường Phước Bình
 • 13
  1 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
662

Lượt đăng ký

659

Lượt thi

Đăng ký nhanh: