My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  741 thí sinh tại THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 2
  397 thí sinh tại THPT Phước Long
 • 3
  316 thí sinh tại THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 4
  76 thí sinh tại THPT Nguyễn Huệ
 • 5
  34 thí sinh tại THPT Long Trường
 • 6
  26 thí sinh tại Trung tâm GDTX-GDNN
 • 7
  15 thí sinh tại Trung cấp nghề Đông Sài Gòn
 • 8
  5 thí sinh tại THPT Hoa Sen
 • 9
  1 thí sinh tại THPT Dương Văn Thì
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  740 lượt thi tại THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 2
  396 lượt thi tại THPT Phước Long
 • 3
  313 lượt thi tại THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 4
  74 lượt thi tại THPT Nguyễn Huệ
 • 5
  33 lượt thi tại THPT Long Trường
 • 6
  25 lượt thi tại Trung tâm GDTX-GDNN
 • 7
  16 lượt thi tại Trung cấp nghề Đông Sài Gòn
 • 8
  3 lượt thi tại THPT Hoa Sen
 • 9
  1 lượt thi tại THPT Dương Văn Thì
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,611
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,601
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Trường Duy

Địa chỉ:
Tel: 0932716190
Email: quandoan9.hcm@gmail.com

Đăng ký nhanh: