My Aloha
Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ đề "Chân Lý soi đường" năm 2019-T2
bắt đầu

18h05

07/10/2019

kết thúc

23h00

12/10/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,611 thí sinh đăng ký
 • 1
  738 thí sinh tại THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 2
  397 thí sinh tại THPT Phước Long
 • 3
  316 thí sinh tại THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 4
  76 thí sinh tại THPT Nguyễn Huệ
 • 5
  34 thí sinh tại THPT Long Trường
 • 6
  26 thí sinh tại Trung tâm GDTX-GDNN
 • 7
  15 thí sinh tại Trung cấp nghề Đông Sài Gòn
 • 8
  5 thí sinh tại THPT Hoa Sen
 • 9
  1 thí sinh tại THPT Dương Văn Thì
 • Xem thêm
1,601 thí sinh đã thi
 • 1
  740 thí sinh tại THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 2
  396 thí sinh tại THPT Phước Long
 • 3
  313 thí sinh tại THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 4
  74 thí sinh tại THPT Nguyễn Huệ
 • 5
  33 thí sinh tại THPT Long Trường
 • 6
  25 thí sinh tại Trung tâm GDTX-GDNN
 • 7
  16 thí sinh tại Trung cấp nghề Đông Sài Gòn
 • 8
  3 thí sinh tại THPT Hoa Sen
 • 9
  1 thí sinh tại THPT Dương Văn Thì
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,611

Lượt đăng ký

1,601

Lượt thi

Đăng ký nhanh: