My Aloha
HỘI THI TIẾNG ANH DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN HUYỆN LONG ĐIỀN
Vòng Loại
bắt đầu

08h00

06/09/2020

kết thúc

23h55

12/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,630 thí sinh đăng ký
 • 1
  578 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh
 • 2
  295 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải
 • 3
  241 thí sinh tại Đoàn cơ sở thị trấn Long Hải
 • 4
  167 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Trần Văn Quan
 • 5
  89 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Phước Tỉnh
 • 6
  81 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Minh Đạm
 • 7
  53 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Phước Hưng
 • 8
  35 thí sinh tại Đoàn cơ sở thị trấn Long Điền
 • 9
  26 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã An Ngãi
 • 10
  25 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã An Nhứt
 • 11
  15 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an huyện
 • 12
  6 thí sinh tại Chi Đoàn Văn Phòng huyện
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDTX huyện
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Tam Phước
 • 15
  3 thí sinh tại Chi Đoàn Ban CHQS huyện
 • 16
  2 thí sinh tại Chi Đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 17
  2 thí sinh tại Chi Đoàn Trung tâm VH, TT&TT huyện
 • 18
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở Trung tâm y tế Huyện
 • 19
  1 thí sinh tại Chi Đoàn Công ty Đức Danh
 • 20
  1 thí sinh tại Chi Đoàn Phòng TN&MT huyện
 • Xem thêm
1,598 thí sinh đã thi
 • 1
  553 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh
 • 2
  289 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải
 • 3
  241 thí sinh tại Đoàn cơ sở thị trấn Long Hải
 • 4
  165 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Trần Văn Quan
 • 5
  90 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Phước Tỉnh
 • 6
  80 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Minh Đạm
 • 7
  55 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Phước Hưng
 • 8
  38 thí sinh tại Đoàn cơ sở thị trấn Long Điền
 • 9
  26 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã An Ngãi
 • 10
  25 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã An Nhứt
 • 11
  15 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an huyện
 • 12
  5 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDTX huyện
 • 13
  4 thí sinh tại Chi Đoàn Văn Phòng huyện
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Tam Phước
 • 15
  3 thí sinh tại Chi Đoàn Ban CHQS huyện
 • 16
  2 thí sinh tại Chi Đoàn Trung tâm VH, TT&TT huyện
 • 17
  2 thí sinh tại Chi Đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 18
  1 thí sinh tại Chi Đoàn Phòng TN&MT huyện
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 04/09/2020

Liên Hệ

Đơn vị đồng hành
thống kê
1,630

Lượt đăng ký

1,598

Lượt thi

Đăng ký nhanh: