My Aloha
HOI THI THU LINH THANH NIEN LAN I
bắt đầu

09h00

18/11/2019

kết thúc

17h00

25/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,030 thí sinh đăng ký
 • 1
  398 thí sinh tại LĐ -THPT Long Hải – Phước tỉnh
 • 2
  295 thí sinh tại LĐ -THPT Trần Quang Khải
 • 3
  132 thí sinh tại LĐ -THPT Trần Văn Quan
 • 4
  46 thí sinh tại THPT DTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 5
  41 thí sinh tại VT -THPT Vũng Tàu
 • 6
  22 thí sinh tại VT -THPT Chuyên Lê Quý Đôn
 • 7
  11 thí sinh tại ĐĐ -THPT Dương Bạch Mai
 • 8
  9 thí sinh tại LĐ -THPT Minh Đạm
 • 9
  9 thí sinh tại VT -THPT Đinh Tiên Hoàng
 • 10
  8 thí sinh tại VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 11
  7 thí sinh tại BR -THPT Bà Rịa
 • 12
  7 thí sinh tại XM -THPT Bưng Riềng
 • 13
  6 thí sinh tại PM -THPT Phú Mỹ
 • 14
  6 thí sinh tại XM -THPT Xuyên Mộc
 • 15
  6 thí sinh tại CĐ -THPT Nguyễn Du
 • 16
  3 thí sinh tại XM -THPT Hòa Bình
 • 17
  3 thí sinh tại VT -THPT Nguyễn Huệ
 • 18
  3 thí sinh tại BR-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • 19
  3 thí sinh tại CĐ -THPT Nguyễn Trãi
 • 20
  3 thí sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Phú Mỹ
 • Xem thêm
1,904 thí sinh đã thi
 • 1
  812 thí sinh tại LĐ -THPT Long Hải – Phước tỉnh
 • 2
  525 thí sinh tại LĐ -THPT Trần Quang Khải
 • 3
  217 thí sinh tại LĐ -THPT Trần Văn Quan
 • 4
  79 thí sinh tại THPT DTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 5
  63 thí sinh tại VT -THPT Vũng Tàu
 • 6
  31 thí sinh tại VT -THPT Chuyên Lê Quý Đôn
 • 7
  25 thí sinh tại LĐ -THPT Minh Đạm
 • 8
  17 thí sinh tại ĐĐ -THPT Dương Bạch Mai
 • 9
  16 thí sinh tại PM -THPT Phú Mỹ
 • 10
  13 thí sinh tại BR -THPT Bà Rịa
 • 11
  13 thí sinh tại VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 12
  13 thí sinh tại XM -THPT Bưng Riềng
 • 13
  13 thí sinh tại VT -THPT Đinh Tiên Hoàng
 • 14
  12 thí sinh tại XM -THPT Xuyên Mộc
 • 15
  7 thí sinh tại CĐ -THPT Nguyễn Trãi
 • 16
  7 thí sinh tại CĐ -THPT Nguyễn Du
 • 17
  5 thí sinh tại XM -THPT Hòa Bình
 • 18
  4 thí sinh tại VT -THPT Nguyễn Huệ
 • 19
  4 thí sinh tại BR-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • 20
  4 thí sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Phú Mỹ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,030

Lượt đăng ký

1,904

Lượt thi

Đăng ký nhanh: