Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  398 thí sinh tại THPT Long Hải – Phước tỉnh
 • 2
  295 thí sinh tại THPT Trần Quang Khải
 • 3
  132 thí sinh tại THPT Trần Văn Quan
 • 4
  46 thí sinh tại THPT DTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 5
  41 thí sinh tại THPT Vũng Tàu
 • 6
  22 thí sinh tại THPT Chuyên Lê Quý Đôn
 • 7
  11 thí sinh tại THPT Dương Bạch Mai
 • 8
  9 thí sinh tại THPT Đinh Tiên Hoàng
 • 9
  9 thí sinh tại THPT Minh Đạm
 • 10
  8 thí sinh tại THPT Trần Nguyên Hãn
 • 11
  7 thí sinh tại THPT Bà Rịa
 • 12
  7 thí sinh tại THPT Bưng Riềng
 • 13
  6 thí sinh tại THPT Phú Mỹ
 • 14
  6 thí sinh tại THPT Xuyên Mộc
 • 15
  6 thí sinh tại THPT Nguyễn Du
 • 16
  3 thí sinh tại THPT Hòa Bình
 • 17
  3 thí sinh tại THPT Nguyễn Huệ
 • 18
  3 thí sinh tại THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • 19
  3 thí sinh tại THPT Nguyễn Trãi
 • 20
  3 thí sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Phú Mỹ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  812 lượt thi tại THPT Long Hải – Phước tỉnh
 • 2
  525 lượt thi tại THPT Trần Quang Khải
 • 3
  217 lượt thi tại THPT Trần Văn Quan
 • 4
  79 lượt thi tại THPT DTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 5
  63 lượt thi tại THPT Vũng Tàu
 • 6
  31 lượt thi tại THPT Chuyên Lê Quý Đôn
 • 7
  25 lượt thi tại THPT Minh Đạm
 • 8
  17 lượt thi tại THPT Dương Bạch Mai
 • 9
  16 lượt thi tại THPT Phú Mỹ
 • 10
  13 lượt thi tại THPT Đinh Tiên Hoàng
 • 11
  13 lượt thi tại THPT Bà Rịa
 • 12
  13 lượt thi tại THPT Trần Nguyên Hãn
 • 13
  13 lượt thi tại THPT Bưng Riềng
 • 14
  12 lượt thi tại THPT Xuyên Mộc
 • 15
  7 lượt thi tại THPT Nguyễn Trãi
 • 16
  7 lượt thi tại THPT Nguyễn Du
 • 17
  5 lượt thi tại THPT Hòa Bình
 • 18
  4 lượt thi tại THPT Nguyễn Huệ
 • 19
  4 lượt thi tại THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • 20
  4 lượt thi tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Phú Mỹ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,030
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,904
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

QTV

Địa chỉ:
Tel: 0362568971
Email: ngochepc@gmail.com

Đăng ký nhanh: